Za pacijente

Organizovanje pružanja medicinske usluge predstavlja izazov za sve uključene strane ovog veoma značajnog procesa. Lečenje u Srbiji pruža brojne prednosti o kojima možete da se informišete kroz prezentovane sadržaje, pri čemu možete da pogledate i zašto je Novi Sad za nas „Grad zdravlja“, sa kojim institucijama sarađujemo, ko čini naš tim, kakav smeštaj i koje restorane preporučujemo i dr. Međutim, svesni smo da donošenje odluke o lečenju izvan granica domicilnog zdravstvenog sistema zahteva ulaganje dodatnog napora. Polazeći od činjenice da svaki medicinski tretman neminovno sa sobom nosi dozu stresa, brige i urođenog straha, naš zadatak je da ceo taj proces učinimo što je moguće sigurnijim, uz uvažavanje najviših etičkih standarda.

Koncept efikasne zdravstvene usluge koji smo razvili omogućava pravovremeni odgovor na iskazane potrebe, niže troškove lečenja, ali i odražava želju da se permanentno unapređuje, inovira i dodaje vrednost složenom procesu lečenja. U tom smislu, naš osnovni zadatak je da omogućimo kompletnu i pravovremenu uslugu u svim segmentima ovog procesa: od slanja upita, preko zakazivanja pregleda, do sprovođenja određene medicinske procedure i bezbednog povratka svakodnevnim aktivnostima nakon lečenja. Pri tome, ono što nas čini posebnim jeste ulaganje napora u permanentno praćenje rada zdravstvenih ustanova sa kojima sarađujemo, razvijanje svojevrsnih kontrolnih mehanizama, saradnja sa istaknutim inostranim konsultantima i potpuna usmerenost na pojedinca i njegove potrebe.

Naša pažnja usmerena je, pre svega, na potpunu informisanost potencijalnog korisnika usluga, pri čemu se naše učešće ne završava obezbeđenjem informacija. Razvili smo koncept koji podrazumeva permanentno prisustvo naših saradnika tokom celokupnog boravka u Srbiji. Na taj način, od momenta kada donesete odluku da svoje lečenje sprovedete kod nas, naš tim preuzima brigu o svim aspektima efikasnog ostvarenja cilja.

Pobrinuli smo se:

  • da obezbedimo prevodioce za engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, ruski, japanski, slovenački, ali i druge jezike po potrebi,
  • da pre odluke o dolasku dobijete savet koji ćete moći da razmotrite sa ljudima iz Vašeg okruženja u koje imate poverenje,
  • da se po dolasku upoznate sa lekarima i drugim medicinskim osobljem koji će brinuti o Vašem zdravstvenom stanju,
  • da organizujemo transfer do željenog mesta na visokom nivou bez obzira da li dolazite avionom, vozom ili autobusom,
  • da obezbedimo smeštaj (hotelski, apartmanski, bolnički) u skladu sa zahtevom i zdravstvenim stanjem,
  • da, ukoliko imate pratnju, omogućimo punu uključenost pratioca u Vaše trenutno stanje,
  • da ponudimo druge usluge – od obilazaka salaša, vinskih podruma, manastira do posete wellness & spa centrima, lovnog turizma, banjskog turizma i sl.
  • da odgovorimo na sve druge specifične zahteve.