Uslovi korišćenja

Pozivamo Vas da, kao korisnik www.healthandmedical.eu, pre pristupanja ovim stranicama i/ili slanja (ostavljanja) ličnih podataka preko ove adrese, pažljivo pročitate navedene odredbe, uzimajući u obzir da iste sadrže uslove pod kojima možete pristupiti ovim stranicama i koristiti ih. Navedene odredbe definišu Vaša prava i obaveze, kao i prava i obaveze HMC Solutions DOO. Korišćenjem bilo kog dela sajta www.healthandmedical.eu posetioci automatski prihvataju pravila korišćenja. Pristupanjem ovim stranicama, smatra se da ste pažljivo proučili uslove korišćenje i da ste u potpunosti saglasni sa njima.

Podaci sadržani na stranicama www.healthandmedical.eu (ili sa njima povezanim stranicama) opšteg su karaktera i u tom smislu:

  • ne predstavljaju usluge specifičnog medicinskog, stomatološkog ili hiruškog saveta,
  • ne predstavljaju konačan savet lekara,
  • ne mogu biti zamena za lekarski pregled,
  • nisu postavljeni sa ciljem pružanja sveobuhvatne medicinske usluge.

Podaci na ovim stranicama su isključivo informativnog i edukativnog karaktera i ne mogu se koristiti za samostalno postavljanje dijagnoze i/ili lečenje pojedinih zdravstvenih problema i/ili bolesti bez konsultacije sa lekarom i/ili drugim medicinskim osobljem. Korišćenjem ovog sajta ne uspostavlja se nijedan odnos pacijenta i lekara, niti se obezbeđuje tretman i/ili dijagnoza.

HMC Solutions DOO ne garantuje za tačnost i ažurnost informacija na navedenim stranicama, niti garantuje da su podaci sadržani na stranicama www.healthandmedical.eu jedini odgovor na pojedina pitanja i da su korisni za tačno određenu svrhu.

HMC Solutions DOO neće odgovarati za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem i/ili primenom bilo kog podatka sa stranica www.healthandmedical.eu od strane posetioca / korisnika usluga, a u svrhu samostalnog postavljanja dijagnoze, lečenja i/ili sprovođenja bilo koje medicinske procedure. Sve informacije sadržane na navedenim stranicama, kao i njihovu primenjivost treba koristiti uz konsultacije sa odabranim lekarom.

Stranica www.healthandmedical.eu sadrži i informacije trećih strana i/ili linkove na druge sajtove i/ili dokumente nad kojima HMC Solutions DOO nema nikakvu kontrolu, niti takvi linkovi podrazumevaju bilo kakvu vezu i/ili podršku tim sajtovima. HMC Solutions DOO ne garantuje za tačnost ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

HMC Solutions DOO ni u jednom slučaju ne garantuje korisniku stalnu dostupnost stranica www.healthandmedical.eu, kao ni pravilno funkcioniranje u virtualnom okruženju.

HMC Solutions DOO zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni sadržaj na navedenim stranicama, bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Autorska prava

Svi sadržaji na stranici www.healthandmedical.eu su vlasništvo firme HMC Solutions DOO. Svi materijali objavljeni na ovom sajtu, pisani sadržaji, slike, grafički materijali, audio i video materijali ne smeju se kopirati, publikovati, javno reprodukovati ili citirati. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom sajtu dozvoljena je samo uz prethodnu izričitu saglasnost HMC Solutions DOO, osim dela gde se objavljuju dokumenta predviđena da se preuzmu sa sajta. Deo materijala na ovom sajtu, u okviru kategorije „Lečenje“, ustupljen je od strane zdravstvenih ustanova, lekara i drugih prijatelja i saradnika.

Svaka upotreba sadržaja sa ovih stranica suprotno gore navedenim odredbama i uslovima isključiva je odgovornost korisnika. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava vlasnika i podložno je tužbi.