Politika privatnosti

HMC Solutions DOO poštuje privatnost i čuva lični integritet osoba koje posećuju stranice www.healthandmedical.eu. Prikupljaćemo podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i dr. samo ako su dobrovoljno dostavljeni obrascima ili putem e-maila. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili Vašim zahtevima za informacijama.

Podaci će se koristiti u skladu sa relevantnim propisima o zaštiti ličnih podataka. Vaši lični podaci mogu biti otkriveni bez upozorenja samo ako je to potrebno učiniti u skladu sa zakonom ili u sudskom procesu; u svrhu zaštite prava ili vlasništva HMC Solutions DOO ili pod određenim okolnostima kako bi se zaštitila lična sigurnost korisnika HMC Solutions DOO ili javnosti.

HMC Solutions DOO se obavezuje da neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše lične podatke niti ih ustupati trećim licima bez vašeg odobrenja.

HMC Solutions DOO može u određenim slučajevima da Vas kontaktira u ime spoljnih poslovnih partnera o određenoj ponudi koja bi mogla biti od interesa za Vas. U tim slučajevima, Vaši lični podaci (ime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i dr.) se ne prenose na treće lice bez Vašeg odobrenja.

Svi zaposleni u HMC Solutions DOO su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka.