Preventiva

MME035Razvoj svesti o značaju preventivnih pregleda predstavlja moralnu obavezu svakog pojedinca, ali i svih učesnika u pružanju zdravstvene usluge. Neslavne statistike u našoj zemlji u vezi sa brojem obolelih od raznih malignih bolesti, smrtnosti usled infarkta miokarda ili šloga, ali i činjenica da se veliki broj ovih bolesti ukoliko se otkriju na vreme mogu veoma uspešno lečiti, dodatno povećavaju značaj preventivnih pregleda.

U saradnji sa novom članicom našeg tima pripremamo nekoliko oblika preventivnih pregleda koji će biti prilagođeni kako firmama tako i pojedincima, a na osnovu starosne dobi, vrste posla kojim se bave (nivo stresa kojem su izloženi), kao i drugih rizičnih faktora. Sama organizacija preventivnih pregleda biće prilagođena potrebama korisnika kako u smislu faktora rizika, tako i u smislu zakazivanja i određivanja termina pregleda, konsultacija i sl.

Pozivamo Vas da se o mogućnostima organizovanja preventivnih pregleda informišete preko sajta ili putem e-mail adrese preventiva@healthandmedical.eu.