Lečenje

Bogata istorija medicine u Srbiji, veliki broj stručnih i humanih zdravstvenih radnika, kultura odnosa prema pacijentima, savremena medicinska oprema i želja za stalnim učenjem i unapređenjem usluga koje se pružaju utiču da Srbija postane logičan izbor mesta na kojem ćete obaviti određenu hirušku proceduru, obaviti neophodne preventivne preglede, lečiti bolesti zuba ili posetiti neku od banja sa mineralnim i termo-mineralnim vodama. Lečenje u Srbiji nudi brojne prednosti, a osnovne se ogledaju u mogućnosti pružanja vrhunske medicinske usluge po znatno nižim cenama u odnosu na sve druge zemlje Evrope.

Novi Sad – grad zdravlja i zdravstvenog turizma. Izbor Novog Sada kao sedišta naše kompanije i centra obavljanja delatnosti vođen je objektivnim razlozima i mogućnošću postizanja postavljenih strateških ciljeva efikasnije nego na bilo kom drugom mestu. Visoki kriterijumi u pružanju zdravstvene usluge, stručno znanje i visoki etički standardi zdravstvenih radnika, veliki broj specijalizovanih zdravstvenih ustanova i zastupljenost metoda lečenja najviših svetskih standarda opredeljuju Novi Sad kao mesto na kojem koncept efikasne zdravstvene usluge dobija pun značaj.

Zdravstveni turizam ili prekogranično lečenje čini sastavni deo koncepta efikasne zdravstvene usluge i kao takav treba da omogući povezivanje zdravstvenih ustanova iz Srbije sa pacijentima van njenih granica sa ciljem zadovoljenja svih pojedinačnih potreba i na taj način poveća nivo kvaliteta opšte zdravstvene zaštite i skrati vreme čekanja na zdravstvenu uslugu.

Za nas, delatnost zdravstvenog turizma ne znači samo pružanje informacija pacijentima, već podrazumeva aktivno učešće i punu posvećenost svakom pojedinačnom zahtevu. Jasno je da sprovođenje ovakvog koncepta implicira na aktivno učešće u procesu lečenja i prisutnost naših saradnika tokom celokupnog boravka u Srbiji. Naš zadatak je i da permanentno pratimo rad svih zdravstvenih ustanova sa kojima ostvarujemo saradnju, da unapređujemo kvalitet pružene zdravstvene usluge i da pomognemo u izboru određene zdravstvene ustanove koja će na najefikasniji način zadovoljiti potrebe naših korisnika.

Pristup poslovanju „lekarov pacijent i pacijentov lekar“ jasno nas stavlja u ulogu koja rezultira u punoj satisfakciji pacijenta, a institucionalne nosioce zdravstvene usluge oslobađa učešća u svim onim okvirima poslovanja koji mogu da utiču na smanjenje punog akcentovanja uspešnog lečenja.

Saradnja sa najprestižnijim klinikama, profesorima, lekarima i drugim medicinskim osobljem, kao i svim granama koje daju podršku u procesu, kvalifikuje nas kao kompaniju koja poslovni odnos gradi na poverenju uz čvrsto poštovanje najviših etičkih normi.