Za ustanove

Menadžment u zdravstvu

Povećanje performansi zdravstvenih ustanova nedvosmisleno podrazumeva drugačiji pristup u odnosu na slične poduhvate u drugim granama privređivanja. Najčešće, ovo znači povećanje efikasnosti uz istovremeno poboljšanje kvaliteta zdravstvene usluge i stavljanje u prvi plan potrebe i zahteve korisnika usluga. Pri tome, akcentiranje menadžmenta u zdravtsvu za nas predstavlja instrument za unapređenje poslovanja zdravstvenih ustanova, ali i instrument za efikasan transfer tehnologije i znanja. Uvažavajući činjenicu da je zdravstvo u velikom broju zemalja, pa i u Republici Srbiji, grana sa visokim stepenom državne regulacije, inicijativa u smislu otvaranja prostora za dalji razvoj privatnog sektora uz permanentni uticaj na sve relevantne institucije u cilju promovisanja zdravlja i veće dostupnosti savremenih medicinskih procedura, opreme, materijala i ljudskih resursa, za nas predstavlja jedan od osnovnih strategijskih ciljeva.

U procesu pružanja usluga za ultimativni cilj je postavljeno unapređenje sistema pružanja zdravstve usluge i uslova lečenja, a uzimajući u obzir specifične zahteve i potrebe pojedinačnih zdravstvenih ustanova. Naš zadatak je, dakle, razumevanje navedenih zahteva i potreba, ali i praćenje najsavremenijih trendova (teorijskih i praktičnih), kao i pronalaženje modela za efikasnu implementaciju dostignuća iz oblasti menadžmenta u osnovnu delatnost zdravstvenih ustanova, bilo da se radi o dijagnostici, opštoj medicini, hirurgiji, stomatologiji ili bilo kojoj drugoj grani medicine. Izazovi savremenog načina poslovanja, uz uvažavanje svih specifičnosti poslovanja u sektoru zdravstva, u najvećem broju slučajeva su rezultat problema koji se javljaju kao posledica sve učestalijih promena uslovljenih brojnim faktorima iz svih oblasti ljudskog života i rada. U tom smislu, HMC Solutions, kao organizacija zasnovana na znanju, ima zadatak da na efikasan i efektivan način odgovori na sve navedene izazove.

Priroda odnosa između menadžmenta i medicine najčešće je opisana kao suprotstavljena uz veoma različite ciljeve ove dve oblasti. Naš zadatak u ovoj fazi je iniciranje stvaranja „produktivne veze” uz otkrivanje svih specifičnosti ovog odnosa i na kraju, davanje nedvosmislenog odgovora na pitanje kakve benefite mogu da očekuju pacijenti kroz stvaranje navedene veze. Pri tome, uzimajući u obzir značaj implikacija koje delatnost naših klijenata podrazumeva, opredeljenje firme HMC Solutions je jasno: potpuna integrisanost i saradnja sa svim korisnicima naših usluga uz kreiranje sistema koji inicira promene i na taj način omogućava ostvarivanje kompetitivnih prednosti na svim nivoima uz činjenje onoga što je dobro ne samo za profit, već za maksimiziranje kvaliteta zdravstvene usluge i korisnosti svih uključenih strana.